);
Hlavatý Martin

MDDr. Martin Hlavatý

vedoucí zubní lékař

Vystudoval Masarykovou univerzitu v Brně, absolvoval speciální implantologické a chirurgické školení u garanta kliniky – švýcarského implantologa MUDr. Nikolaus Grisy, eidg. dipl. Dr. med. dent.

Poskytuje komplexní bezbolestní zubní ošetření se speciálním zaměřením na estetickou rekonstrukční stomatologii, speciální navigovanou implantaci, endodoncii – mikroskopické ošetření kořenových kanálků, tkáňovou regeneraci a chirurgické vybavení zubu moudrosti metodou per partes.

Mluví anglicky.

Veverková 181114 SM

Jitka Veverková

zdravotní sestra

 • Střední zdravotnická škola, Praha – zubní laborant
 • Nástavba v oboru zubní sestra, Praha

Todoroska Lidija

Dr. Lidija Todoroska

zubní lékařka

Vystudovala Univerzitu Sv. Cyrila a Metoděje v Skopje.

Poskytuje komplexní bezbolestní zubní ošetření se zaměřením na konzervační terapii s operačním mikroskopem, záchovnou a estetickou stomatologii, protetiku, endodoncii, chirurgii a pedostomatologii.

Mluví anglicky, makedonsky, bulharsky, srbsky.

Fišerová Jana

Bc. Jana Fousková

zdravotní sestra

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem – všeobecná sestra
 • hovoří anglicky

Kaiferová Jana

MUDr. Jana Kaiferová, PhD.

pedostomatoložka

 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice – zubní lékařství
 • Slovenská zdravotnická univerzita, Bratislava – postgraduální atestace Dětská stomatologie
 • zaměřuje se na dětskou stomatologii
 • hovoří anglicky

Holečková Lucia

Lucia Holečková

zdravotní sestra

 • Střední zdravotnická škola, Poprad – všeobecná sestra
 • hovoří anglicky, německy

Vincze 190129 SM

MDDr. Šimon Vincze

zubní lékař

Vystudoval 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, absolvoval speciální implantologické a chirurgické školení u garanta kliniky – švýcarského implantologa MUDr. Nikolaus Grisy, eidg. dipl. Dr. med. dent.

Poskytuje komplexní bezbolestní zubní ošetření se speciálním zaměřením na estetickou rekonstrukční stomatologii, speciální navigovanou implantaci, endodoncii – mikroskopické ošetření kořenových kanálků, tkáňovou regeneraci a chirurgické vybavení zubu moudrosti metodou per partes.

Mluví anglicky.

Jirotková 190402 SM

Petra Jirotková

všeobecná sestra

 • Střední zdravotnická škola, Příbram – všeobecná sestra
 • hovoří anglicky

Grisa Nikolaus

MUDr. Nikolaus Grisa, eidg. dipl. Dr. med. dent.

implantolog a odborný garant kliniky

 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice – zubní lékařství
 • Universität Bern – federální diplom zubního lékaře
 • od roku 1985 se zaobírá studiem a rozvojem implantologie ve Švýcarsku
 • zaměřuje se na implantologii, stomatochirurgii, záchovnou stomatologii
 • v CSDC působí jako specialista na implantologii a chirurgii, odborný garant a poradce pro mladší lékaře
 • hovoří německy, dohovoří se anglicky, rusky, polsky, maďarsky

Ekrtová 190402 SM

Šárka Ekrtová, Dis.

dentální hygienistka

Vystudovala Vyšší zdravotnickou školu v Ústí nad Labem, obor diplomovaná dentální hygienistka.

Poskytuje péči v oblasti dentální hygieny, odstraňování zubního kamene, domácího i ordinačního bělení, pískování, instruktáže čistící techniky, prevence a léčby parodontózy a poradenství v oblasti výběru správných zubních pomůcek.

Mluví anglicky, německy.

Salivarová Ivana

Ivana Salivarová

front office manager

 • zajišťuje chod recepce, objednávání pacientů, fakturace pacientům atp.
 • hovoří anglicky