);
Hlavatý Martin

MDDr. Martin Hlavatý

Zubní lékař

 • Masarykova univerzita, Brno – zubní lékařství
 • zaměřuje se na záchovnou a estetickou stomatologii, endodoncii, protetiku, chirurgii
 • hovoří anglicky

Veverková 181114 SM

Jitka Veverková

Zdravotní sestra

 • Střední zdravotnická škola, Praha – zubní laborant
 • Nástavba v oboru zubní sestra, Praha

Todoroska Lidija

Dr. Lidija Todoroska

Zubní lékařka

 • Univerzita Sv. Cyrila a Metoděje, Skopje – zubní lékařství
 • zaměřuje se na záchovnou a estetickou stomatologii, protetiku, endodoncii, chirurgii, pedostomatologii
 • hovoří anglicky, makedonsky, bulharsky, srbsky

Fišerová Jana

Bc. Jana Fišerová

Zdravotní sestra

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem – všeobecná sestra
 • hovoří anglicky

Kaiferová Jana

MUDr. Jana Kaiferová, PhD.

Pedostomatoložka

 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice – zubní lékařství
 • Slovenská zdravotnická univerzita, Bratislava – postgraduální atestace Dětská stomatologie
 • zaměřuje se na dětskou stomatologii
 • hovoří anglicky

Holečková Lucia

Lucia Holečková

Zdravotní sestra

 • Střední zdravotnická škola, Poprad – všeobecná sestra
 • hovoří anglicky, německy

Vincze 190129 SM

MDDr. Šimon Vincze

Zubní lékař

 • Karlova Univerzita, Praha – zubní lékařství
 • zaměřuje se na záchovnou a estetickou stomatologii převážně ve frontálním úseku, endodoncii, protetiku
 • hovoří anglicky

Jirotková 190402 SM

Petra Jirotková

Všeobecná sestra

 • Střední zdravotnická škola, Příbram – všeobecná sestra
 • hovoří anglicky

Grisa Nikolaus

MUDr. Nikolaus Grisa, eidg. dipl. Dr. med. dent.

Implantolog a odborný garant kliniky

 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice – zubní lékařství
 • Universität Bern – federální diplom zubního lékaře
 • od roku 1985 se zaobírá studiem a rozvojem implantologie ve Švýcarsku
 • zaměřuje se na implantologii, stomatochirurgii, záchovnou stomatologii
 • v CSDC působí jako specialista na implantologii a chirurgii, odborný garant a poradce pro mladší lékaře
 • hovoří německy, dohovoří se anglicky, rusky, polsky, maďarsky

Ekrtová 190402 SM

Šárka Ekrtová, Dis.

Dentální hygienistka

 • Střední zdravotnická škola Ústí nad Labem – diplomovaná dentální hygienistka
 • hovoří anglicky

Salivarová Ivana

Ivana Salivarová

Front Office Manager

 • zajišťuje chod recepce, objednávání pacientů, fakturace pacientům atp.
 • hovoří anglicky